• Automobilové fólie
 • Automobilové fólie
 • Clear Plex
 • DEFEND
 • Nanosterile
 • Automobilové fólie
 • Automobilové fólie
 • Automobilové fólie
 • Automobilové fólie
 • Automobilové fólie
 • Automobilové fólie

DEFEND BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE AUTOSKIEL

 

   


 

 

DEFEND GLASS MARKING SYSTEM

je profesionálny, rýchly a jednoduchý spôsob, ako trvalo označiť sklá vozidla s použitím najmodernejších technológií, určených na označovanie skiel automobilov leptaním.

 

 

Čo je Defend VIN.PRO.TEC?

DEFEND VIN.PRO.TEC je bezpečnostné leptanie VIN kódu na autosklá technológiou DEFEND GLASS MARKING SYSTEM. VIN kód je jednoznačný identifikátor motorových vozidiel, ktorý je trvalo vyrazený na ťažko dostupných miestach vozidla, predovšetkým v priehľade predného okna. Leptanie VIN kódu na všetky okná Vášho auta je tak ďalším ochranným prvkom a faktorom znižujúcim riziko krádeže vozidla.

Výhody DEFEND VIN.PRO.TEC

 • leptanie VIN znižuje pravdepodobnosť krádeže vozidla o viac ako 74%
 • vozidlo s vyleptaným VIN sa stáva pre zlodejov nepredajným na náhradné diely alebo znemožní vývoz
  z krajiny
 • trvalé vyleptanie VIN kódu identifikuje vozidlo
 • výstražná samolepka primárne odrádza zlodeja od páchania trestnej činnosti

       Výhody DEFEND GLASS MARKING SYSTEM

 • najnižšia obstarávacia cena na trhu v spojení s ostatnými produktmi DEFEND
 • viacúčelové použitie - okrem leptania VIN, možnosť leptania loga, infolinky partnera atď…
 • komplexné zabezpečenie a ochrana vozidla od výrobcu s viac ako 20 ročnou históriou

 

UKÁŽKY LEPTANIA

 


Radi by sme ponúkli svojim zákazníkom niečo navyše a myslíme si, že kompenzácia 100 Eur v prípade krádeže vozidla nie je na zahodenie. Táto čiastka Vám pomôže zmierniť finančnú stratu tým, že Vám pokryje vynaložené náklady na obstaranie bezpečnostného leptania VIN kódu na autosklá DEFEND VIN.PRO.TEC.


 

Čo je to Garančný list Defend Garancia 100 Eur ?

Obsah garančného listu je verejným prísľubom v zmysle ustanovenia § 850 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. S jeho obsahom sa môžete zoznámiť na verejne dostupných webových stránkach www.defend.sk v sekcii Pre klientov alebo Garancia. Tento verejný prísľub stráca platnosť a účinnosť v okamihu stiahnutia z internetovej prezentácie na vyššie uvedenej internetovej adrese a vyvesením informácie o tom (na rovnakej adrese), že tento verejný prísľub stratil platnosť a účinnosť.

 

Ako to urobiť?

Stačí len požiadať svojho predajcu zabezpečovacieho zariadenia o on-line registráciu do 10tich dní od dátumu dátumu aplikácie leptania VIN na autosklá DEFEND VIN.PRO.TEC. Je to veľmi rýchle a jednoduché, za pár minút môžete odísť s Potvrdením o registrácii. S rozšírenou Defend Garanciou 100 Eur máte tak možnosť, úplne zadarmo, získať v priebehu 12tich mesiacov čiastku 100 Eur.

 

Ako to funguje?

 • Do 10tich dní od montáže zabezpečovacieho zariadenia DEFEND LOCK sa zaregistrujete prostredníctvom dealera, príp. montážneho strediska v registračnom systéme iDefend na: www.idefend.eu/defendvinprotec.
 • Po dokončení registrácie dostanete na Váš email Potvrdenie o registrácii, ktoré starostlivo uschovajte.
 • V prípade odcudzenia vozidla nám napíšete na adresu: DEFEND SLOVENSKO s.r.o., Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom alebo na email: defendgarancia100@defend.sk.
 • Priložíte kópiu uznesenia Polície SR o ukončení vyšetrovania odcudzenia Vášho vozidla.
 • Priložíte Potvrdenie o registrácii Defend Garancia 100 Eur.
 • V žiadosti uvediete svoje bankové spojenie a my uhradíme 100,- Eur na Vami špecifikovaný účet.

Požiadajte svojho predajcu bezpečnostného leptania DEFEND VIN.PROTEC o online registráciu a získajte rozšírenú Defend Garanciu 100 Eur na rok zadarmo!